düşüncəsiz

düşüncəsiz
sif.
1. Düşüncəsi, şüuru olmayan, ya çatmayan; şüursuz, dərrakəsiz, anlaqsız, fərasətsiz. Düşüncəsiz adam.
2. Ağılsız, ağla uymayan, ağla zidd. Düşüncəsiz hərəkət (iş).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • düşüncəsizlik — is. 1. Düşüncənin olmadığı hal, düşüncə yoxluğu; şüursuzluq, anlaqsızlıq, dərrakəsizlik, fərasətsizlik. 2. Düşüncəsiz, ağılsız iş; ağla, şüura uymayan hərəkət. Zeynal, Şərifzadənin göstərəcəyi yol ilə getməyə hazır idi. Etiraf edirdi ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərrakəsiz — sif. Dərrakəsi, şüuru, düşüncəsi olmayan; şüursuz, düşüncəsiz, anlaqsız, küt. Dərrakəsiz adam. – <İmamyar:> Adə, nə dərrakəsizsən, barının nə qədər uzunluğu var? C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mübaliğəsiz — sif. və zərf Mübaliğə olmayan; necə var, olduğu kimi; artırılmamış, şişirdilməmiş. Mübaliğəsiz demək olar. . . – <Rəşid:> Mübaliğəsiz deyirəm ki, beş ildə mən onun bir dəfə düşüncəli vaxtına təsadüf etmədim. İ. Hüseynov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qanmaz — sif. Anlamaz, anlaqsız, düşüncəsiz, qanacaqsız; ədəbsiz, tərbiyəsiz. . . Bir para qanmaz adamlar gedib özgəsinin yaxasından yapışar, o da gəlib sizin yaxanızdan yapışar, siz də mənim, mən də sizin, axırda qalmaqal çıxar. Mol. Nəsr …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qanacaqsızlıq — is. Düşüncəsizlik, mərifətsizlik, anlamazlıq, ədəbsizlik, nəzakətsizlik; düşüncəsiz hərəkət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şüursuzluq — is. 1. Dərrakəsizlik, fəhmsizlik, düşüncəsizlik, ağılsızlıq; qanacaqsızlıq. Bu adamın hərəkətləri şüursuzluğundan irəli gəlir. 2. Ağla, şüura uymayan hərəkət, düşüncəsiz; ağılsız iş. Şüursuzluq etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • anlaqsız — sif. Düşüncəsiz, qanacaqsız, mərifətsiz, dərrakəsiz. <Nizami:> Qədim mədəniyyət tarixini unudan . . adamlara ya anlaqsız, yainki əcnəbi puluna satılan adamlar kimi baxırıq. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düdük — is. 1. Qarğıdan və s. dən qayrılan, nəfəslə çalınan ən sadə çalğı aləti; ney. Bir qədər keçəndən sonra musiqiyə olan həvəsim o qədər azaldı ki, başıbəlalı düdüyü bilmərrə gözdən saldım. C. M.. Sevgili bir çoban, on bir yaşında; Düdük çalar axar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • idraksız — sif. İdrakı olmayan, dərrakəsiz, fəhmsiz; düşüncəsiz, şüursuz. <Provokasiyaya> qurban olmuş idraksız . . ermənilər isə müsəlmanları gülləyə basırdılar. M. S. O.. <Elxan:> <Solmaz> idraksız bir kütlənin səfil qorxaqlığına qurban… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şüursuz — sif. 1. Şüuru olmayan; dərrakəsiz, fəhmsiz, düşüncəsiz, anlaqsız. Şüursuz adam. – <Səlimbəy:> . . Mənim qızım oynamaq bilsəydi, başına dolanardım. Amma nə etməli ki, atası kimi şüursuz z. çıxıb, ayaq atmağı da bilmir. S. S. A.. // Ağılsız,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”